2017-07-26

Graifití an Lae


Más dóigh leat go bhfuil an Chruinne seo go dona, ba cheart duit cuid de na cinn eile a fheiscint.

Philip K. Dick


The Penultimate Truth About Philip K. Dick: Documentary Explores the Mysterious Universe of PKD

Even readers not particularly well versed in science fiction know Philip K. Dick as the author of the stories that would become such cinematic visions of a troubled future as Blade Runner, Total Recall, Minority Report , and A Scanner Darkly.

2017-07-25

SPRINGSTEEN - An Tír Tairngire

Ar luasraon nathrach i ngaineamhlach Utah
Piocaim suas m’airgead is ar ais liom arís
Tiomáint liom thar Waynesboro, fógra glas,
Tá an raidió ar siúl, an t-am ag dul as
Garáiste dhaid, mé ag obair go dian
Tóir ar bhrionglóidí, ag tiomáint istoích’
Is gearr go mbeadsa féin i gceannas, a mhian.

Tá glam ó ghadhair na sráid’
Már dóibh siúd is léir
Dá bhféadfainnse nóiméad a choinneáil im’ lámh
Mister, ní garsún mé, táimse i m’fhear
Tír tairngire atá uaim go géar

Dheineas mo chion le bheith mar atáim
Éirímse gach aon mhaidin, ag sclábhaíocht gach lá,
Ach dalltar an tsúil is fuaraíonn an fhuil
Uaireanta bím chomh lag go bpléascfainn le fonn goil
Phléascfainn is an baile seo a lot
Scian im ghlac, an phian á stróiceadh ó m’ucht
’Bhfuil duine ar bith ann mar táimse anocht?


Tá glam ó ghadhair na sráid’
Már dóibh siúd is léir
Dá bhféadfainnse nóiméad a choinneáil im’ lámh
Mister, ní garsún mé, táimse i m’fhear
Tír tairngire atá uaim go géar

               ~     ~      ~
Bhuel tá néal dubh ag éirí ón ngaineamh aníos
Phacálas cás is tá m’aghaidh caol díreach ar an stoirm
Tornádó a bheidh ann is beidh gach rud ar lár
Nach seasfaidh an fód go teann más gá
Scaipfear an aisling a dhein tú a chloí
Scaipfear an aisling a bhris do chroí
Scaipfear na bréaga a d’fhág caillte thú, gan aon ní is bristechroíoch.

Tá glam ó ghadhair na sráid’
Már dóibh siúd is léir
Dá bhféadfainnse nóiméad a choinneáil im’ lámh
Mister, ní garsún mé, táimse i m’fhear
Tír tairngire atá uaim go géar
Tír tairngire atá uaim go géar
Tír tairngire atá uaim go géar
 


Bruce Springsteen

The Promised Land

On a rattlesnake speedway in the Utah desert
I pick up my money and head back into town
Driving cross the Waynesboro county line
I got the radio on and I'm just killing time
Working all day in my daddy's garage
Driving all night chasing some mirage
Pretty soon little girl I'm gonna take charge

The dogs on Main Street howl
'cause they understand
If I could take one moment into my hands
Mister I ain't a boy, no I'm a man
And I believe in a promised land

I've done my best to live the right way
I get up every morning and go to work each day
But your eyes go blind and your blood runs cold
Sometimes I feel so weak I just want to explode
Explode and tear this whole town apart
Take a knife and cut this pain from my heart
Find somebody itching for something to start

The dogs on Main Street howl
'cause they understand
If I could reach one moment into my hands
Mister I ain't a boy, no I'm a man
And I believe in a promised land

Hmm
Hmmm
Hmmmm

Well there's a dark cloud rising from the desert floor
I packed my bags and I'm heading straight into the storm
Gonna be a twister to blow everything down
That ain't got the faith to stand its ground
Blow away the dreams that tear you apart
Blow away the dreams that break your heart
Blow away the lies that leave you nothing but lost and brokenhearted

Well the dogs on Main Street howl
'cause they understand
If I could take one moment into my hands
Mister I ain't a boy, no I'm a man
And I believe in a promised land
And I believe in a promised land
And I believe in a promised land

2017-07-24

Liam Ó Duibhir

Liam Ó Duibhir, RIP
Ba é Liam Ó Duibhir a bhí ina mhúinteoir Gaeilge againn
i gColáiste Charraig an Tobair

Is cuimhin liom lá
gur ardaigh sé mo chóipleabhar:
Gaelge scríofa agamsa air faoi 'Ábhar'
seachas Gaeilge

Thug sé súil nimhneach orm -
Duine nach raibh in ann an focal Gaeilge féin a litriú!

Deirtear go bhfuil leigheas
sa nimh (beagán di)
Leigheasadh mé.

2017-07-23

Iris Darb Ainm Sargasso

Tá ábhar i mBéarla, Fraincis agus Gearmáinis sa chéad eagrán den iris Sargasso, prós, filíocht, grianghraif agus léaráidí. Ní rabhas ag súil le stápla ach sea, tá Sargasso stápláilte. 


San eagarfhocal spreagúil deirtear go bhfuil ‘spiorad an duine á nimhiú ag an eagla, ag an mbaois agus ag an tsaint’.

Bheadh ar dhuine ar bith – nach bhfuil cónaí air i  bpluais – teacht leis an anailís sin agus fiú má tá corrdhuine thall is abhus agus cónaí orthu i bpluais, an slán dóibh? Tá ailse aigne á leathadh ar fud na bhfud, dar le Sargasso.

Ní haon áibhéil a rá mar sin go bhfuil míshásamh ar eagarthóirí na hirise seo agus ar léitheoirí Sargasso trí chéile, glacaim leis. Má tá tusa breá sásta leis an saol, ní duitse Sargasso.

An bhfuil leigheas acu ar an ailse aigne seo? Tá, gan amhras! Tá siad chun seasamh suas. Tá siad chun troid i gcoinne mheath seo na sibhialtachta agus phríosúnacht an anama. Is foghlaithe mara tarchéimnitheacha iad, a fhógraítear san eagarfhocal, agus is trí smaointe beannaithe a mhalartú a chuirfear an résistance seo i gcrích. Smaointe beannaithe, sea. Féach air sin!

Ní dóigh liom féin go gcreideann mórán daoine in Éirinn go bhfuil na healaíona in ann rud ar bith a athrú ach fógraíonn na Saragassóirí go bhfuil cumhacht ag an bhfocal, ag an íomhá, ag an bhfilíocht agus feidhmeoidh an iris acu ina peinicillin a mharóidh víreas na sainte.

An éireoidh leo? Cur chuige traschultúrtha idirnáisiúnta atá acu, rud atá le moladh. Duine de na heagarthóirí, M.A. Littler, tá seisean bainteach leis an gcomhlacht scannánaíochta Slowboat Films a bheidh ag scannánú in Éirinn amach anseo:

Cé hiad na daoine seo mar sin? An ainrialaithe iad?  Ar shlí is ea, is dócha, agus ní locht ar bith é sin orthu ach a mhalairt. Le hanord tagann deis chun athruithe a dhéanamh, athruithe a shamhlú. Ord éigin a shamhlú nach ord é atá ag teacht anuas chugainn mar orduithe ach an t-ord sin a shamhlaímid sa chroí nach bhfuil ailse air.

Braithim go bhfuil an art brut mar fhoinse inspioráide acu, is é sin le rá na healaíona sin atá ar an imeall, lasmuigh de na paraiméadair oifigiúla.
 
Domhan atá Díolta an teideal atá ar dhán le M.A. Littler, a fheictear anseo ar dheis i dteannta a chomheagarthóra D.H. Ottn.Domhan atá Díolta
Olagón na gaoithe
   Pus ar an lucht linseála
I ndomhan atá díolta

   Níl faic le cailliúint
Mura bhfuil faic le buachan
   I ndomhan atá díolta

Socraíonn seanóirí
   Cá n-éagfaidh na fir óga
I ndomhan atá díolta


    Snaga breaca is daoine
Meallta ag nithe lonracha
    I ndomhan atá díolta

    Coróin spíona
Agus spéir chraorag
    I ndomhan atá díolta

        Corrán gealaí
Agus miodóg
   I ndomhan atá díolta


   Réalta Dháiví
    Agus siúl tuisleach meisceora
I ndomhan atá díolta

      Cá bhfuil an phictiúrlann?
Cé atá mar uiséir?
    Cé a phuinseálann an ticéad?

      Is eol dúinn an teideal:
“Domhan atá díolta”2017-07-22

Mantra (Ocht nUaire is Céad) a Dhíbreoidh Fuinneamh DiúltachOm Mahadevaya Vidmahe Rudramurtaye Dhimahi
Tannah Shivah Prachodayat॥

ॐ महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि
तन्नः शिवः प्रचोदयात्॥

Om, lig dom machnamh ar an Tiarna mór,
Ó, a Dhia uilechumhachtaigh, bronn ardintleacht orm,
Is go soilse Síve m'aigne

2017-07-19

Roberto Kusterle

Roberto Kusterle
níl siad ar eolas
ag éinne níos mó . . .
paidreacha ar son báistí
nobody knows them
any more . . .
prayers for rain

RÉALTNEACH: TIONSCADAL DAVID BOWIE - IN BELFAST - CÉADAOIN 26 IÚIL | WED. 26TH JULY

SSMR 2017 | CÉADAOIN 26 IÚIL | WED. 26TH JULY
Áras Mhic Reachtain, 283 - 289 Antrim Road, Belfast

RÉALTNEACH: TIONSCADAL DAVID BOWIE
STARMAN: THE DAVID BOWIE PROJECT
DOIRSE 8:30IN | DOORS 8:30PM


Suíocháin gan cur in áirithe | Unreserved seating

'Táimid ann sa mhóimint dhraíochtach seo
Sin é an stuif as a bhfitear brionglóidí...'

É féin a athchruthú de shíor, ba é sin misean is stampa David Bowie. I measc na bpearsan stáitse a chruthaigh sé bhí Ziggy Stardust - ba da stuif na réaltaí riamh é - agus Aladdin Sane. Chuimsigh a chuid stíleanna ceoil sól plaisteach na Young Americans; ceol draíochta na n-uirlisí ag Low; pop glan Let's Dance agus an léim sa doirchadas a bhí san albam deireanach dá chuid, Blackstar.

Leaganacha Gaeilge atá againn in RÉALTNEACH den chuid is fearr d'amhráin Bowie, traschruthaithe i nGaeilge ag Gabriel Rosenstock agus á gcur i láthair ag Liam Ó Maonlaí, Hilary Bow agus The Brad Pitt Light Orchestra. Beidh íomhánna á dteilgean ar scáileán ag Margaret Lonergan i gcaitheamh an tseó. Léirithe ag IMRAM Féile Litríochta Gaeilge.

Bígí linn ar aistear chun na réaltaí.

David Bowie was defined by constant reinvention. His stage personas included Ziggy Stardust and Aladdin Sane. His musical styles included the 'plastic soul' of Young Americans; the haunting instrumentals of Low; the pure pop of Let's Dance; and the beguiling experimentation of his final album Blackstar.

STARMAN features Irish language versions of Bowie's very best songs, transcreated by Gabriel Rosenstock, performed by Liam Ó Maonlaí, Hilary Bow and The Brad Pitt Light Orchestra. The show includes screen projections by Margaret Lonergan. Produced by IMRAM Irish Language Literature Festival.

Faigh ticéid ar an nasc thíos| Get tickets on link below:

https://www.eventbrite.co.uk/e/realtneach-tionscadal-david-bowie-liam-o-maonlai-the-brad-pitt-light-orchestra-tickets-34469733902

Guthán: (028) 90 749688
Ríomhphost: daithi@mhicreachtain.com